CBS De Arke

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Arke
Th. Beekhuisstrjitte 4
9088 AS Wirdum (Fr)

T: 058 - 255 14 56
E: info@cbsdearke.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Visie

Visie

Onderwijs op CBS De Arke wordt gegeven vanuit een protestants-christelijke identiteit. Dat ziet u terug in aandacht voor het geloof en kennis van de Bijbel.
En ook in respect voor elkaar, integer zijn, zorg voor andere mensen, respect voor de omgeving en betrouwbaarheid.

Uniek

Ieder kind is uniek en talentvol. Daarom zet het team en de ouders van De Arke zich samen in voor één doel: dat de kinderen zoveel mogelijk leren en daarbij met plezier naar school gaan. Samenwerkend leren en ouderbetrokkenheid staan voorop.

Meertaligheid

Meertaligheid maakt een belangrijk onderdeel uit van ons dagelijks onderwijs. Het Frysk, English en natuurlijk Nederlands hebben een vaste plaats in ons weekrooster. Wij zijn een gecertificeerde 3TS (drietalige) school.

(meer over dit onderwerp)