CBS De Arke

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Arke
Th. Beekhuisstrjitte 4
9088 AS Wirdum (Fr)

T: 058 - 255 14 56
E: info@cbsdearke.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Ons onderwijs: waar een kleine school groot(s) in kan zijn!

Onze leerlingen groeien op in een complexe, steeds veranderende wereld. In de toekomst zullen er banen ontstaan die wij nu nog niet kennen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van ons en onze leerlingen. Het ontwikkelen van talenten, het sturen van het eigen leren en samenwerken met anderen neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. In leren en lesgeven maakt de school op dit moment volop vernieuwing door: leerkrachten werken steeds meer als ‘coaches’, terwijl leerlingen steeds meer verantwoording krijgen voor hun eigen leerprocessen. Dit komt tot uiting in leergesprekken, waarin met elke leerling wordt afgesproken wat er extra aandacht krijgt en wanneer dat wordt afgerond.

Ieder kind is uniek en talentvol. Daarom zet het team en de ouders van De Arke zich samen in voor één doel: dat de kinderen zoveel mogelijk leren en daarbij met plezier naar school gaan. Samenwerkend leren en ouderbetrokkenheid staan voorop.

Onderwijs op CBS de Arke wordt gegeven vanuit een protestants-christelijke identiteit. Dat ziet u terug in aandacht voor het geloof en kennis van de Bijbel.

En ook in respect voor elkaar, integer zijn, zorg voor andere mensen, respect voor de omgeving en betrouwbaarheid.

(meer over dit onderwerp)