CBS De Arke

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Arke
Th. Beekhuisstrjitte 4
9088 AS Wirdum (Fr)

T: 058 - 255 14 56
E: info@cbsdearke.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben, bijv. de inzet van personeel en sollicitatieprocedures.

De MR kan ook ongevraagd adviezen uitbrengen aan bestuur en directie. Door actief te zijn in de MR kunnen ouders invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de school, de teamgeleding door het team. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Behalve door de MR leden wordt de vergadering ook op uitnodiging bijgewoond door de directeur, als adviseur.

Naast de medezeggenschapsraad van iedere school van de vereniging is er ook een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze behandelt bovenschoolse zaken die alle scholen van onze vereniging betreffen, bijvoorbeeld de vakantieregeling. Iedere school van onze vereniging wordt vertegenwoordigd in de GMR.

 

Notulen

Notulen MR vergadering 03-09-2019

Notulen MR vergadering 08-07-2019

Notulen MR vergadering 14-05-2019

Notulen MR vergadering 05-02-2019

Notulen MR vergadering 27-11-2018

(meer over dit onderwerp)