CBS De Arke

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Arke
Th. Beekhuisstrjitte 4
9088 AS Wirdum (Fr)

T: 058 - 255 14 56
E: info@cbsdearke.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Waarom drietalige school?

De Arke in Wirdum was in 2013 de eerste officieel gecertificeerde 3-Talige School (3TS) in de gemeente Leeuwarden. Dit betekent, dat er in alle groepen goed Nederlands, Engels én Fries wordt gesproken en geleerd.

De rijke meertalige leeromgeving maakt dat onze leerlingen een stevige taalbasis ontwikkelen. De hersenen van jonge kinderen zijn extra ontvankelijk voor het aanleren van een tweede en zelfs derde taal. Dit heeft een positief effect op de eerste taal; ze versterken elkaar. Uit onderzoek is ook gebleken dat het switchen tussen talen goed is voor een kind; het maakt de hersenen flexibeler en draagt dus bij aan de algehele ontwikkeling van het denken en het verstand.

Als leerlingen meer talen beter beheersen, blijkt dat ze ook sneller vooruit gaan in andere vakken. Want als je meer woorden kent begrijp je beter en sneller wat je leest.

In de meeste groepen wordt, opgeteld, één dag in de week Fries gesproken, één dag Engels en de rest Nederlands. Vanaf groep 1 hebben het Nederlands, Fries en Engels een vaste plaats in het onderwijs. De Friese en Engelse taal komen als vak aan bod maar worden ook ingezet als voertaal tijdens andere vakken als wereldoriëntatie en gymnastiek.

Alle afspraken rondom de drietalige school zijn vastgelegd in een taalbeleidsplan. Met deze rijke talige omgeving spreken wij de taalgevoeligheid van onze leerlingen aan en komen hun taalvaardigheden zo volledig mogelijk tot bloei. Naast het toetsen van de Nederlandse taal worden er ook officiële examens van het Fries en Engels afgenomen. Voor het Engels zijn dit de wereldwijd gehanteerde Anglia examens.

Op de Arke is er geïnvesteerd in leermiddelen en opleiding: de leerkrachten zochten de schoolbanken weer op om bevoegdheden voor Fries of Engels te halen.

Meer informatie is te vinden op: http://www.3ts.nl/

(meer over dit onderwerp)