Onze website wordt vernieuwd.

School informatie:
Directeur: Mevr. S. Visser
Telefoon: 058-2551926
Adres: Th. Beekhuisstrjitte 4
E-mail: info@cbsdearke.nl
Website: www.cbsdearke.nl